โหงวเฮ้งลายเซ็น

ออกแบบโลโก้ โหงวเฮ้งลายเซ็น

 

ลายเซ็น (Signature) เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคล ซึ่งจะใช้ในการเซ็นเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับทราบ การเซ็นเพื่อรับรอง การเซ็นเพื่อยืนยันเพื่ออนุมัติ รวมถึงเซ็นเพื่อทำสัญญา เซ็นเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกขีดเขียนขึ้นตามเหตุผล ตามอารมณ์ ตามจิตวิญญาณ ตามจิตใต้สำนึกของเจ้าของลายเซ็น โดยมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ที่มีความจำเพาะเจาะจงเช่นเดียวกับ แบรน์ หรือ โลโก้ ที่เป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการ ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

ออกแบบโลโก้ โหงวเฮ้งลายเซ็น
โหงวเฮ้งลายเซ็น เป็นการศึกษาลักษณะเส้นสายของลายเซ็น องค์ประกอบของลายเซ็น น้ำหนักของลายเซ็น และตำแหน่งของลายเซ็น โดยโหงว คือ 5 และเฮ้ง คือ ลักษณะ ซึ่งลักษณะของลายเซ็นของแต่ละบุคคลที่ถูกขีดเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนตัวของตัวเองออกมาทางมือและนิ้วสู่ปลายปากกานั้น จะถูกส่งตรงมาจากความคิดและจิตใจ เป็นมโนกรรม (มโนกรรม คือ กรรมที่เกิดจากความคิด เป็นจุดเริ่มต้น เป็นตัวการใหญ่ เป็นประธาน เป็นเจ้าของแผนการที่สำคัญที่สุด) ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพ ร่างกาย อารมณ์ บุคลิก พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คนรัก ครอบครัว บริวาร ผู้ร่วมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียง ตลอดจนถึงทรัพย์สินเงินทอง ฯ โดยทั้งหมดจะสรุปรวมเป็นเรื่องหลัก ๆ ที่สำคัญ คือ

 

  • ชีวิต
  • การเงิน
  • การงาน
  • ความรัก
  • ความสัมพันธ์

ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็น ให้รับทราบ ให้รู้แจ้งแทงตลอด จากรูปแบบของลายเซ็นของแต่ละบุคคลที่ปรากฏออกมา..

ออกแบบโลโก้ โหงวเฮ้งลายเซ็น
โหงวเฮ้งลายเซ็น เป็นศาสตร์ความรู้ที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับฮวงจุ้ย ที่สามารถแก้ไขส่วนที่เป็นปฏิบักหักล้างกัน และเพิ่มเติมส่วนที่เกื้อหนุนส่งเสริมมากยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าของลายเซ็นได้รับทราบผลการวิเคราะห์ลายเซ็นที่ใช้อยู่เป็นประจำ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักโหงวเฮ้งลายเซ็นแล้ว หลังจากฝึกเซ็นให้คล่องมือและนำไปใช้จริง ลายเซ็นใหม่ได้เริ่มแพร่กระจายออกไปเรื่อย ๆ จากการเซ็นเอกสารต่าง ๆ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการเปลี่ยนแปลง และจะค่อย ๆ เห็นผลชัดเจนขึ้นประมาณ 30 วันหลังจากวันที่เริ่มเปลี่ยนลายเซ็น และยิ่งถ้าได้เซ็นมาก ๆ บ่อย ๆ ยิ่งส่งผลเร็วมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
 

บุคคลที่ไม่มีลายเซ็น จะหมายถึง บุคคลที่ไม่มีโหงวเฮ้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ 100% จึงแนะนำควรจะต้องมีลายเซ็นของตัวเอง และใช้ลายเซ็นของตนเองแทนการเขียนชื่อในการเซ็นเอกสารต่าง ๆ

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น
วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบโลโก้
ฮวงจุ้ย โลโก้
โลโก้ ฮวงจุ้ย
Logo ฮวงจุ้ย
รับออกแบบโลโก้
โลโก้
ตรายาง
ทำตรายาง
ออกแบบตรายางบริษัท
ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูล ของลูกค้าจำนวนหลายราย !!

E-mail : plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel. : 081 883 8685 (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)
Web. : www.ออกแบบโลโก้.netwww.โลโก้ตรายาง.comwww.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.comwww.sango.igetweb.com
Power by Sango

 

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บ        19/05/2008
ผู้เข้าชม        903,000
เปิดเพจ        10,911,984

 

  ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบตรายาง ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็นออกแบบนามบัตร ออกแบบฟอร์มเอกสารหัวจดหมาย
โลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, รับออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้มงคล, ออกแบบโลโก้ เรียกทรัพย์, รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย, ลักษณะโลโก้ที่ดี, สัญลักษณ์ ร่ำรวย, ตัวอักษรเรียกทรัพย์, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย ฟรี, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย pantip,


 

ติดต่อเรา
*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!  
Website: www.โลโก้ฮวงจ้ย.com
                 www.ออกแบบโลโก้.net 
                 www.โลโก้ตรายาง.com 

Switched from: www.sango.igetweb.com, www.sango.makewebeasy.com,www.ออกแบบโลโก้ฮวงจ้ย.com

Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com [Switched from: Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com] , All Rights Reserved.
888816888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888