โหงวเฮ้งลายเซ็น

ออกแบบโลโก้ โหงวเฮ้งลายเซ็น

 

ลายเซ็น (Signature) เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบุคคล ซึ่งจะใช้ในการเซ็นเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับทราบ การเซ็นเพื่อรับรอง การเซ็นเพื่อยืนยันเพื่ออนุมัติ รวมถึงเซ็นเพื่อทำสัญญา เซ็นเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกขีดเขียนขึ้นตามเหตุผล ตามอารมณ์ ตามจิตวิญญาณ ตามจิตใต้สำนึกของเจ้าของลายเซ็น โดยมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ที่มีความจำเพาะเจาะจงเช่นเดียวกับ แบรน์ หรือ โลโก้ ที่เป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการ ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

ออกแบบโลโก้ โหงวเฮ้งลายเซ็น
โหงวเฮ้งลายเซ็น เป็นการศึกษาลักษณะเส้นสายของลายเซ็น องค์ประกอบของลายเซ็น น้ำหนักของลายเซ็น และตำแหน่งของลายเซ็น โดยโหงว คือ 5 และเฮ้ง คือ ลักษณะ ซึ่งลักษณะของลายเซ็นของแต่ละบุคคลที่ถูกขีดเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนตัวของตัวเองออกมาทางมือและนิ้วสู่ปลายปากกานั้น จะถูกส่งตรงมาจากความคิดและจิตใจ เป็นมโนกรรม (มโนกรรม คือ กรรมที่เกิดจากความคิด เป็นจุดเริ่มต้น เป็นตัวการใหญ่ เป็นประธาน เป็นเจ้าของแผนการที่สำคัญที่สุด) ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพ ร่างกาย อารมณ์ บุคลิก พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คนรัก ครอบครัว บริวาร ผู้ร่วมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียง ตลอดจนถึงทรัพย์สินเงินทอง ฯ โดยทั้งหมดจะสรุปรวมเป็นเรื่องหลัก ๆ ที่สำคัญ คือ

 

  • ชีวิต
  • การเงิน
  • การงาน
  • ความรัก
  • ความสัมพันธ์

ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็น ให้รับทราบ ให้รู้แจ้งแทงตลอด จากรูปแบบของลายเซ็นของแต่ละบุคคลที่ปรากฏออกมา..

ออกแบบโลโก้ โหงวเฮ้งลายเซ็น
โหงวเฮ้งลายเซ็น เป็นศาสตร์ความรู้ที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับฮวงจุ้ย ที่สามารถแก้ไขส่วนที่เป็นปฏิบักหักล้างกัน และเพิ่มเติมส่วนที่เกื้อหนุนส่งเสริมมากยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าของลายเซ็นได้รับทราบผลการวิเคราะห์ลายเซ็นที่ใช้อยู่เป็นประจำ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักโหงวเฮ้งลายเซ็นแล้ว หลังจากฝึกเซ็นให้คล่องมือและนำไปใช้จริง ลายเซ็นใหม่ได้เริ่มแพร่กระจายออกไปเรื่อย ๆ จากการเซ็นเอกสารต่าง ๆ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการเปลี่ยนแปลง และจะค่อย ๆ เห็นผลชัดเจนขึ้นประมาณ 30 วันหลังจากวันที่เริ่มเปลี่ยนลายเซ็น และยิ่งถ้าได้เซ็นมาก ๆ บ่อย ๆ ยิ่งส่งผลเร็วมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
 

บุคคลที่ไม่มีลายเซ็น จะหมายถึง บุคคลที่ไม่มีโหงวเฮ้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ 100% จึงแนะนำควรจะต้องมีลายเซ็นของตัวเอง และใช้ลายเซ็นของตนเองแทนการเขียนชื่อในการเซ็นเอกสารต่าง ๆ

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น
วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบโลโก้
ฮวงจุ้ย โลโก้
โลโก้ ฮวงจุ้ย
Logo ฮวงจุ้ย
รับออกแบบโลโก้
โลโก้
ตรายาง
ทำตรายาง
ออกแบบตรายางบริษัท
ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูล ของลูกค้าจำนวนหลายราย !!

E-mail : plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel. : 081 883 8685 (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)
Web. : www.ออกแบบโลโก้.netwww.โลโก้ตรายาง.comwww.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.comwww.sango.igetweb.com
Power by Sango

 

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

  Home Article Success Stories Service Contact Past_Performance Case_Study Gallery


 

สถิติเว็บไซต์ 
เปิดเว็บ        19/05/2008
ผู้เข้าชม        898,573
เปิดเพจ        10,907,445 

 

  ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบตรายาง ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็นออกแบบนามบัตร ออกแบบฟอร์มเอกสารหัวจดหมาย 

ติดต่อเรา
*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!  
Email : plyfasai@gmail.com  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
   Tel : 0818838685 (จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-17.00น.)
www.ออกแบบโลโก้.net  www.โลโก้ตรายาง.com www.sango.igetweb.com   www.sango.makewebeasy.com   www.ออกแบบโลโก้ฮวงจ้ย.com

Copyright © 2008-2018 by ออกแบบโลโก้.net & Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.
888816888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888