สร้างแบรนด์ด้วย 5 กลยุทธ์ ให้ยั่งยืนในโลกธุรกิจ

โลโก้ฮวงจุ้ย
ในช่วงปี 2556 – 2557 มีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นในแวดวงการตลาดกว่า 20,000 แบรนด์  ถึงแม้ว่าจำนวนแบรนด์เกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ผลที่ตามมาคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองเห็นการพัฒนาตื่นตัวของแบรนด์ต่างๆ ลดลง แบรนด์ที่เคยเป็นผู้นำ เริ่มเดินบนเส้นทางความสำเร็จเดิมๆ ทำให้แบรนด์มีความหลากหลายแต่ไร้ซึ่งความแปลกใหม่ นักการตลาดจะต้องหาทางออกอย่างไร ให้แบรนด์และธุรกิจตัวเองฉีกออกไปจากแบรนด์นับหมื่นที่เกิดขึ้นทุกวัน อีกทั้งจะทำอย่างไรให้ธุรกิจในปัจจุบัน สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตได้
 
Y&R Thailand ได้ทำการศึกษาผ่านเครื่องมือ BAV® เพื่อศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย BAV® ครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ กว่า 1,200 แบรนด์ ครอบคลุม 133 หมวดหมู่สินค้าและบริการ ทำการสำรวจวิจัยเชิงปริมาณกับคนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี
 
ทั้งนี้ได้พบผลวิจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ในปัจจุบันให้โดดเด่นตาม 5 แนวทางความคิดดังต่อไปนี้
 
1. เพิ่มพลังผลักดันตัวเอง
เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ส่วนใหญ่ในไทยถูกมองว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบรนด์ขาดความน่าตื่นเต้นในการสื่อสารรวมถึงขาดการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ หลายแบรนด์ยึดติดกับรูปแบบการสื่อสารและการตลาดแบบเดิมๆ ลอกเลียนรูปแบบความสำเร็จในอดีต ทำให้แบรนด์ถูกมองว่าขาดการพัฒนาตัวเอง (จากค่าคะแนนชี้วัดด้านการเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาไม่หยุดนิ่งจากปี 2554 สู่ปี 2557 ด้วยอัตราที่ลดลงจาก 46% เป็น 36%) ดังนั้น การที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจะทะยานตัวเองออกจากเวิ้งของธรรมเนียมนิยมได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญคือ “ความกล้าคิด” กล้าพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่นิ่งนอนใจกับความสำเร็จเดิมๆ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของแบรนด์ ซึ่งช่วยจุดพลังให้แบรนด์กลับมามีความแตกต่างที่ท้าทายได้อีกครั้ง
 
2. สร้าง “สไตล์” ฉีกกฏออกจากความจำเจ
สำหรับแบรนด์ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดนั้น หนึ่งในกลเม็ดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การมีแบรนด์ที่แข็งแรงคือ “การทำให้แบรนด์มีเสน่ห์ดึงดูดใจ” โดยต้องเริ่มจากการสร้างพลังความแตกต่างให้แบรนด์เป็นอันดับแรก จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับแบรนด์ในความรู้สึกผู้บริโภคของในปีล่าสุดพบว่า แบรนด์ต้องรู้จักวางตัวเองให้ “เก๋” พอที่จะจับสายตาของสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกาะกระแสสังคมนิยมหรือการสร้างกระแสนิยมใหม่ๆ ให้สาวกเดินตาม เพื่อให้แบรนด์ฉีกตัวเองออกจากแบรนด์นับหมื่น ด้วยสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร
 
3. มีดีที่การกระทำ ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์
รูปลักษณ์ภายนอกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบรนด์น่ามอง แต่การที่แบรนด์จะเติบโตขึ้นมาสู่การเป็นผู้นำตลาดในระยะยาวได้นั้น ยังต้องอาศัยการสร้างจุดต่างที่มาจากแก่นแท้ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือวิธีการทำการตลาดที่แตกต่างอย่างจับต้องได้ มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับนวัตกรรม ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีแบรนด์ทางเลือกในใจนับร้อยแบรนด์ แต่ละแบรนด์มีวิธีการดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าหาหลากหลายกลวิธี แต่สุดท้ายแล้วการที่ผู้บริโภคจะเลือกหยุดอยู่กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้นั้น ก็เพราะผ่านการพิจารณามาแล้วว่า แบรนด์นั้นให้สรรสาระที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไม่มีข้อสงสัย และการทำ CSR ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการสะท้อนแก่นความคิดของแบรนด์ออกไปสู่สาธารณะชน
ผลวิจัยของล่าสุดชี้ให้เห็นว่า การทำ CSR มีส่วนช่วยผลักดันให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะด้านการเป็นแบรนด์ที่กล้าคิด กล้าทำ การสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำ ที่จะช่วยเสริมแก่นแท้ของแบรนด์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น
 
4. คุณภาพ คือ แรงดึงดูดที่ทรงพลัง
จากผลสำรวจของล่าสุดพบว่า คนไทยจะเริ่มมองว่าแบรนด์นอกและแบรนด์ไทยมีคุณลักษณะหลายประการที่คล้ายคลึงกัน
 
แบรนด์นอก เริ่มเป็นที่คุ้นเคยและมีการปรับตัวให้เข้าถึงคนไทยง่ายขึ้น ในขณะที่แบรนด์ไทยก็ปรับตัวให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
 
แต่จุดที่แตกต่างของแบรนด์ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์นอก อยู่ที่คุณลักษณะด้าน “ความเป็นกันเองและใจดี” ซึ่งนับเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของแบรนด์ไทยที่เป็นพลังต่อรองแข่งขันกับแบรนด์นอกได้ คุณลักษณะด้านอารมณ์นี้จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การทำการตลาดให้เข้าถึงคนไทยได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์ไทยยังคงต้องพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณภาพควบคู่กันไป เพื่อให้เป็นแบรนด์ที่โดนใจคนไทยในระยะยาว
 
5. กล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
แบรนด์ที่แข็งแรงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์ที่นำเสนอแต่ความสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียว แต่บางครั้งการเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจในสายตาผู้บริโภค อาจเกิดจากการที่แบรนด์มีคุณลักษณะขั้วตรงข้าม หรือกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่ทำให้แบรนด์มีมุมมองฉีกกฎออกไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ คุณลักษณะเหล่านี้อาจเรียกว่า “การใส่ตัวตนความเป็นมนุษย์” หรือ “ความจริงใจ” ลงไปในแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์มีมิติที่น่าค้นหามากยิ่งขึ้น จากผลวิจัย
ของ Y&R ทั่วโลก ทำให้เห็นแนวโน้มของแบรนด์ที่มีความขัดแย้งในตัวเองว่า แบรนด์เหล่านี้สามารถสร้างพลังความโดดเด่นให้ตัวเองสูงกว่าแบรนด์อื่นๆ ที่ยืนอยู่แค่ในกรอบของความสมบูรณ์แบบ
 
ยกตัวอย่างเช่น กางเกงยีนส์ Diesel หนึ่งในแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่สร้างสรรค์ความเท่มีสไตล์ให้กับผู้สวมใส่แต่สอดแทรกความเป็นกบฎลงไปเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้ามาค้นหา หรือแม้แต่สายการบินอย่าง Virgin Atlantic ที่มอบคุณภาพของการบริการให้กับทุกเที่ยวบินแต่นำเสนอผ่านภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ให้แบรนด์เย้ายวนใจกว่าแบรนด์อื่นๆ ในตลาด
 
ที่มา – positioningmag, macrumors, Apple, BrandZ, Millward Brown, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2558


ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น
วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบโลโก้
ฮวงจุ้ย โลโก้
โลโก้ ฮวงจุ้ย
Logo ฮวงจุ้ย
รับออกแบบโลโก้
โลโก้
ตรายาง
ทำตรายาง
ออกแบบตรายางบริษัท
ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูล ของลูกค้าจำนวนหลายราย !!

E-mail : plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel. : 081 883 8685 (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)
Web. : www.ออกแบบโลโก้.netwww.โลโก้ตรายาง.comwww.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.comwww.sango.igetweb.com
Power by Sango

 

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บ        19/05/2008
ผู้เข้าชม        903,000
เปิดเพจ        10,911,984

 

  ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบตรายาง ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็นออกแบบนามบัตร ออกแบบฟอร์มเอกสารหัวจดหมาย
โลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, รับออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้มงคล, ออกแบบโลโก้ เรียกทรัพย์, รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย, ลักษณะโลโก้ที่ดี, สัญลักษณ์ ร่ำรวย, ตัวอักษรเรียกทรัพย์, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย ฟรี, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย pantip,


 

ติดต่อเรา
*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!  
Website: www.โลโก้ฮวงจ้ย.com
                 www.ออกแบบโลโก้.net 
                 www.โลโก้ตรายาง.com 

Switched from: www.sango.igetweb.com, www.sango.makewebeasy.com,www.ออกแบบโลโก้ฮวงจ้ย.com

Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com [Switched from: Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com] , All Rights Reserved.
888816888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888