ต้องรู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือผู้นำองค์กร

ออกแบบโลโก้

ความรู้ในวิชาฮวงจุ้ยที่ต้องทำความเข้าใจ ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ธาตุประจำชะตา เพราะถือเป็น หัวใจสำคัญในการกำหนดชัยภูมิ รูปแบบ และรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลแต่ละคน บางลักษณะที่ไม่เหมาะกับบางคน แต่จะเหมาะกับอีกหลายคน เพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจเรื่องธาตุประจำชะตาเสียก่อน เพื่อที่จะได้กำหนดชัยภูมิ รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ขอโลโก้ด้อย่างเหมาะสม

 

ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ยแบ่งธาตุออกเป็น ๕ ธาตุ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ธาตุทั้งห้าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเป็นธาตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้น เป็นส่วนผสมที่ต้องเกื้อหนุนส่งเสริมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นปฎิปักหักล้างกันหรือทำลายกัน

ออกแบบโลโก้

ลูกศรตามแนววงกลม (ด้านนอก) เป็นกลุ่มธาตุที่ส่งเสริมกัน (ฮะ) เป็นรูปแบบของการจัดเรียงตามลักษณะที่เป็นมงคล เป็นลักษณะการจัดเรียงธาตุที่ให้เกื้อหนุนส่งเสริมกัน ก่อให้เกิดความสมดุล คือ ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ ธาตุไฟก่อให้เกิดธาตุดิน ธาตุดินก่อให้เกิดธาตุทอง และธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำ หมุนเวียนกันเป็นวัฎจักร

 

ลูกศรตามแนวรูปดาว (ด้านใน) เป็นกลุ่มธาตุที่พิฆาตกัน (ชง) เป็นรูปแบบของการจัดเรียงตามลักษณะที่ไม่เป็นมงคล เป็นลักษณะการจัดเรียงธาตุที่ทำเกิดการปฏิปักษ์หักล้างกันหรือทำลายกัน ก่อให้เกิดความไม่สมดุล คือ ธาตุน้ำดับธาตุไฟ ธาตุไฟหลอมธาตุทอง ธาตุทองตัดธาตุไม้ ธาตุไม้แทรกธาตุดิน ธาตุดินปิดกั้นธาตุน้ำ

 

ความหมายของธาตุ สิ่งแรกต้องรู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นผู้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งสามารถหาได้จากการคำนวณรหัสดวงดาวประจำชะตาเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร เพื่อถอดออกมา โดยนำเอาวัน เดือน ปีเกิด มาคำนวณ รวมทั้งจะต้องทราบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพื่อหาธาตุสำคัญในตัวบุคคลนั้น เพราะถึงแม้ว่าจะเกิดในช่วงเวลาปี พ.ศ. เดียวกันก็ตาม แต่ผู้หญิงกับผู้ชายจะมีระหัสดวงดาวที่ไม่เหมือนกัน ยกเว้นบางปีเท่านั้นที่เหมือนกัน

 

เมื่อเรารู้ธาตุประจำชะตาเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร จะต้องรู้ธาตุของลักษณะธุรกิจนั้นด้วย เพื่อนำองค์ประกอบนั้นมาจัดวาง กำหนดชัยภูมิ รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆ ของโลโก้ได้อย่างเหมาะสมในกลุ่มธาตุที่ส่งเสริมกัน (ฮะ) โดยหลีกเลี่ยงกลุ่มธาตุที่พิฆาตกัน (ชง) คือ ธาตุน้ำดับธาตุไฟ ธาตุไฟหลอมธาตุทอง ธาตุทองตัดธาตุไม้ ธาตุไม้แทรกธาตุดิน ธาตุดินปิดกั้นธาตุน้ำ เพราะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดความสมดุลแล้ว ยังมีผลในทางหักล้างกันหรือทำลายกันด้วย ซึ่งเมื่อมีความจำเป็น เมื่อพบว่าธาตุที่พิฆาตกัน (ชง) ต้องอยู่ด้วยกัน ต้องทำการแก้ไขโดยการนำตัวประสาน (ธาตุกลาง) มาจัดวาง จะทำให้จากธาตุที่พิฆาตกันเปลี่ยนมาเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันได้ทันที และเมื่อได้แพร่กระจายออกไปมากขึ้น ผลกระทบที่เป็นมงคลก็จะค่อยๆ กลบผลที่เกิดจากธาตุพิฆาต และส่งผลออกไปมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

 

. . .

 

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น
วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบโลโก้
ฮวงจุ้ย โลโก้
โลโก้ ฮวงจุ้ย
Logo ฮวงจุ้ย
รับออกแบบโลโก้
โลโก้
ตรายาง
ทำตรายาง
ออกแบบตรายางบริษัท
ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูล ของลูกค้าจำนวนหลายราย !!

E-mail : plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel. : 081 883 8685 (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)
Web. : www.ออกแบบโลโก้.netwww.โลโก้ตรายาง.comwww.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.comwww.sango.igetweb.com
Power by Sango

 

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บ        19/05/2008
ผู้เข้าชม        903,000
เปิดเพจ        10,911,984

 

  ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบตรายาง ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็นออกแบบนามบัตร ออกแบบฟอร์มเอกสารหัวจดหมาย
โลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, รับออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้มงคล, ออกแบบโลโก้ เรียกทรัพย์, รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย, ลักษณะโลโก้ที่ดี, สัญลักษณ์ ร่ำรวย, ตัวอักษรเรียกทรัพย์, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย ฟรี, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย pantip,


 

ติดต่อเรา
*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!  
Website: www.โลโก้ฮวงจ้ย.com
                 www.ออกแบบโลโก้.net 
                 www.โลโก้ตรายาง.com 

Switched from: www.sango.igetweb.com, www.sango.makewebeasy.com,www.ออกแบบโลโก้ฮวงจ้ย.com

Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com [Switched from: Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com] , All Rights Reserved.
888816888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888