ความแตกต่างของ "ธาตุในทางวิทยาศาสร์" และ "ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย" รวมถึง "ธาตุในทางฮวงจุ้ย"

ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ
“ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” กับ “ธาตุในทางเคมีวิทยาศาสตร์” เป็นคนละเรื่องกัน เช่นเดียวกันกับ “ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” กับ “ธาตุในทางฮวงจุ้ย” ก็เป็นคนละเรื่องเช่นเดียวกัน ทั้งสามไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เหมือนหรือมีส่วนที่คล้ายคลึงกันเลย จัดเป็นตำราวิชาคนละเล่ม
 
“ธาตุในทางเคมีวิทยาศาสตร์” จะหมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ พบในธรรมชาติ 83 ธาตุ นอกนั้นเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 119 ธาตุ สามารถจำแนกได้ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ธาตุเหล็ก ธาตุไฮโดรเจน ธาตุออกซิเจน เป็นต้น
ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ
“ธาตุในทางโหราศาสตร์ไทย” จะหมายถึง ความรู้สึกในร่างกายและจิตใจ เปรียบเสมือนพลังงาน สามารถจำแนกได้ 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ ซึ่งแต่ละธาตุจะแสดงถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เมื่อธาตุทั้งสี่ ได้ผสมผสาน จะเกี่ยวโยงไปถึงความหมายของ 12 ราศี 12 เรือนชะตา
 
สำหรับ “ธาตุในทางฮวงจุ้ย” หมายถึง พลังงานธรรมชาติ ฮวง หมายถึง ลม ส่วนจุ้ย หมายถึง น้ำ ธาตุหลักในทางฮวงจุ้ยแบ่งธาตุออกเป็น 5 ธาตุ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม ธาตุทั้งห้าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเป็นธาตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้น เป็นส่วนผสมที่ต้องเกื้อหนุนส่งเสริมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล และเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นปฎิปักหักล้างกันหรือทำลายกัน
ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ
ความหมายของธาตุบุคคลในทางโหราศาสตร์ไทย กับธาตุบุคคลในทางฮวงจุ้ย ถึงแม้จะมีการใช้คำว่า “ธาตุ” เหมือนกันที่เป็นตัวแทนของการจำแนกลักษณะ แต่ด้วยความหมายและนิยามที่มีความแตกต่างกัน จึ่งไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เหมือนกัน หรือสามารถใช้แทนกันได้ ทั้งนี้ เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์ การบันทึกข้อมูล การรวมรวมเป็นตำรา ฯ ล้วนมีความแตกต่างกันของวิชาแต่ละแขนง ยกตัวอย่างเช่น ธาตุบุคคลที่คำนวณด้วยศาสตร์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งมีการจำแนกเป็น 4 ธาตุ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ) จะสามารถคำนวณได้จากวันเดือนปีเกิดเป็นปีพุทธศักราช แต่เมื่อคำนวณด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งมีการจำแนกเป็น 5 ธาตุ (ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง) จะต้องแปลงวันเดือนปีเกิดจากปีพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชก่อน ถึงจะสามารถคำนวณและจำแนกธาตุหลักของบุคคลได้ จะเห็นได้ว่า วิธีคำนวณนั้นมีความแตกต่างกัน และธาตุหลักที่จำแนกก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงการแปลผลตีความหมายก็มีความแตกต่างกัน ด้วยเช่นกัน
 
ดั้งนั้น หากเป็นบุคคล “ธาตุดิน” ที่คำนวณด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ย อาจเป็นบุคคล “ธาตุดิน” หรืออาจจะเป็นบุคคล “ธาตุอื่น” เมื่อคำนวณด้วยศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทย ก็ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด
ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น
วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบโลโก้
ฮวงจุ้ย โลโก้
โลโก้ ฮวงจุ้ย
Logo ฮวงจุ้ย
รับออกแบบโลโก้
โลโก้
ตรายาง
ทำตรายาง
ออกแบบตรายางบริษัท
ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ (E-mail) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำข้อมูล ของลูกค้าจำนวนหลายราย !!

E-mail : plyfasai@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel. : 081 883 8685 (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)
Web. : www.ออกแบบโลโก้.netwww.โลโก้ตรายาง.comwww.ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.comwww.sango.igetweb.com
Power by Sango

 

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้.net & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บ        19/05/2008
ผู้เข้าชม        903,000
เปิดเพจ        10,911,984

 

  ออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
ออกแบบตรายาง ตามหลักฮวงจุ้ย
วิเคราะห์โลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็นออกแบบนามบัตร ออกแบบฟอร์มเอกสารหัวจดหมาย
โลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, รับออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, ออกแบบโลโก้มงคล, ออกแบบโลโก้ เรียกทรัพย์, รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย, ลักษณะโลโก้ที่ดี, สัญลักษณ์ ร่ำรวย, ตัวอักษรเรียกทรัพย์, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย ฟรี, ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย pantip,


 

ติดต่อเรา
*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!  
Website: www.โลโก้ฮวงจ้ย.com
                 www.ออกแบบโลโก้.net 
                 www.โลโก้ตรายาง.com 

Switched from: www.sango.igetweb.com, www.sango.makewebeasy.com,www.ออกแบบโลโก้ฮวงจ้ย.com

Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com [Switched from: Sango.igetweb.com & ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com] , All Rights Reserved.
888816888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888